Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare SARATA, comuna MIHALASENI, judetul BOTOSANI?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.941.010 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AXICON SA
Anunt de atribuire numarul 90905/18.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 85672
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Punct(e) de contact:  Olaru Emanuela, Cojocaru Camelia, Antonela Patrascu, Tel. 0231/514712, int.4141, 41111, In atentia:  d-nei Antonela Patrascu - director executiv, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0231/514715, Adresa internet (URL):  www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare SARATA, comuna MIHALASENI, judetul BOTOSANI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Principala locatie a lucrariicomuna MIHALASENI, judetul BOTOSANI
Cod CPV 45112350-3 Lucrari de valorificare a terenurilor virane
Cod CPV 45112360-6 Lucrari de reabilitare a terenului
Cod CPV 45112700-2 Lucrari de arhitectura peisagistica
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de ?Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare SARATA, comuna MIHALASENI, judetul BOTOSANI? conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, memoriu tehnic, piese desenate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112350-3 - Lucrari de valorificare a terenurilor virane (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 941, 010RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13370
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2230 Denumirea: Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul SARATA, comuna Mihalaseni
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AXICON SA
Adresa postala:  str. Calea Unirii nr.35, ,Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. 0230520627, Fax:  0230520627
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1941010.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani
Adresa postala:  str. Maxim Gorki, Nr.8, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Tel. 0231/511739, Email:  [email protected], Fax:  0231/531832
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr. 1-3, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710390, Romania, Tel. 0231514712, Email:  [email protected], Fax:  0231514715, Adresa internet (URL):  www.cjbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer