Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reconstructie ecologica pe terenuri degradate PA PORNITURI POPENI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.642.432 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PASSILVA PROIECT SRL
Anunt de atribuire numarul 125518/14.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE FOCSANI
Adresa postala: BULEVARDUL REPUBLICII NR. 5, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620018, Romania, Punct(e) de contact: VASILE POPESCU, Tel. +40 237232231, Email: [email protected], Fax: +4 0237230504
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reconstructie ecologica pe terenuri degradate PA PORNITURI POPENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: JUD VASLUI
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IMPADURIRE PE TERENURI DEGRADATE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77231600-4 - Servicii de impadurire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 642, 432RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1493
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3912 Denumirea: Reconstructie ecologica pe terenuri degradate PA PORNITURI POPENI
V.1) Data atribuirii contractului 06.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PASSILVA PROIECT SRL
Adresa postala: STR SCHIT BL H2 SC A AP 6 JUD VASLUI, Localitatea: HUSI, Cod postal: 735100, Romania, Tel. +40 235472788, Fax: +40 235472788
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2049308.70 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1642432.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SERVICII DIN ANEXA 2B. S-A TRANSMIS UN ANUNT DE PARTICIPARE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC BUCURESTI
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal in conditiile art 256^2 alin 1 lit a din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul ITRSV Focsani
Adresa postala: BD REPUBLICII NR 5 ET 2 JUD VRANCEA, Localitatea: FOCSANI, Cod postal: 620018, Romania, Tel. +40 237232231, Email: [email protected], Fax: +40 237230504
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2012 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer