Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de masurare ,control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului privat al CNCF CFR SA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
137.400 RON

Castigatorul Licitatiei: LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Anunt de atribuire numarul 142454/13.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136269
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice SPBS, Tel. +40 213192433, In atentia: Craciun Dorina, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de masurare , control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului privat alCNCF CFR SA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul Central si pe raza Sucursalelor CREIR CF 1-8 ale beneficiarului si la sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de masurare , control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului privat alCNCF CFR SA?Serviciul de reevaluare a echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA, in conformitate cu prevederileOMFP nr.3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si care trebuie sa se conformeze standardelor Nationale de evaluare adoptate de ANEVAR.Prestatorul are obligatia de a prezenta un Raport de reevaluare preliminar la data de 31.05.2013;Termenul de predare a raportului de reevaluare finala este data de 14.06.2013.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
137, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/3/579/04.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33 Denumirea: LOT 1 - Reevaluare echipamente - Sucursala Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7662.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 34 Denumirea: LOT 2- Reevaluare echipamente - Sucursala Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4597.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 35 Denumirea: LOT 3 - Reevaluare echipamente - Sucursala Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7948.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 36 Denumirea: LOT 4 - Reevaluare echipamente - Sucursala Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5635.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 37 Denumirea: LOT 5 - Reevaluare echipamente - Sucursala Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6208.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 38 Denumirea: LOT 6 - Reevaluare echipamente - Sucursala Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5551.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 39 Denumirea: LOT 7 - Reevaluare echipamente - Sucursala Galati
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5551.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 40 Denumirea: LOT 8 - Reevaluare echipamante - Sucursala Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. OLTETU NR.2, BL.2, SC.1, AP.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200733, Romania, Tel. 0251.410.176, Email: [email protected], Fax: 0251.410.176, Adresa internet (URL): www.lero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4704.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 41 Denumirea: LOT 9 - Reevaluare echipamente - Central
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
East Bridge Srl
Adresa postala: Str. Costisa nr. 17, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 0214113034, Email: [email protected], Fax: 0213111480, Adresa internet (URL): www.eastbridge.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 504620.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192526, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer