Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere pavaje pe strazile Gazelei, Dimitrie Cantemir dupa finalizarea lucrarii de ?Retehnologizarea retelei de distributie din zona U.O Sud Bucuresti - PT 64, PT 259 si PT 4?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
73.721 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 125416/11.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA ACHIZITII SI SERVICII, Tel. +40 212065073, In atentia: CAMELIA NAGHI, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Refacere pavaje pestrazileGazelei, Dimitrie Cantemirdupa finalizarealucrarii de?Retehnologizarea retelei de distributie din zona U.O Sud Bucuresti - PT 64, PT 259 si PT 4?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, str. Gazelei, Dimitrie Cantemir
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de pavaje si asfaltare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
73, 721.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 107 Denumirea: Refacere pavaje pestrazileGazelei, Dimitrie Cantemir dupa reteh retea distrib UO SUD
V.1) Data atribuirii contractului 05.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala: STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. 021 346 41 08, Email: [email protected], Fax: 021 346 41 09, Adresa internet (URL): www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 73721.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73721.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr.37, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040065, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 21483700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA - DIRECTIA. JURIDICASIAFACERI CORPORATISTE
Adresa postala: Bd Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065045, Fax: +40 372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.06.2012 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer