Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - refacere SF si studiul economico-financiar pentru proiectul Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.800 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TISOTI EXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 89369/13.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala:  str. Parcul Traian nr.5, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Punct(e) de contact:  MONIKA BARANY, Tel. 0259 441317, Email:  [email protected], Fax:  0259 441317, Adresa internet (URL):  www.cjbihor.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
refacere SF si studiul economico-financiar pentru proiectul Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: judetul Bihor, traseu DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padis
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactualizare SF si studiul economico - financiar conform prevederilor HG 28/2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 800RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1340/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1340 Denumirea: Act aditional nr.2 la contractul nr. 7175/31.07.2006
V.1) Data atribuirii contractului 2/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TISOTI EXIM S.R.L.
Adresa postala:  str. G. Magheru nr.5, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410035, Romania, Tel. 0359.450839, Email:  [email protected], Fax:  0359.436061
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40460.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18800.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul cod SMIS nr.1418 , nr.NV/8/2/2.1/8/10.04.2008 intitualt Reabilitare si modernizare DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padis, km 0+000 - 13+100 si 19+650 - 35+100, L=28, 550km, judetul Bihor.
VI.2) Alte informatii
Procedura initiala a fost demarata in anul 2006, moment in care legislatia nu prevedea publicarea anunturilor de participare in SEAP. Din acest motiv nu exista posibilitatea publicarii in SEAP a unui anunt de atribuire la procedura initiala. Anuntul de atribuire pentru actul aditional nr. 1 a fost deja publicat in SEAP sun nr. 89334 din 12.08.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  Parcul Traian, nr.5, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259.441317, Email:  [email protected], Fax:  0259.441317, Adresa internet (URL):  www.cjbihor.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2010 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer