Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REFACERE SI CONSOLIDARE SECTOARE DE DRUM PE DJ117, INTRE KM 16+800 SI 23+500, COMUNA PODURI, JUDETUL BACAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
220.575 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IDARY SAN SRL CAMPINA
Anunt de atribuire numarul 94143/27.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI BACAU
Adresa postala:  STR. GEORGE BACOVIA, NR. 57, BACAU, JUD. BACAU, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600238, Romania, Punct(e) de contact:  LENUTA ARDELEANU, Tel. 0234588337, Email:  [email protected], Fax:  0234588337
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REFACERE SI CONSOLIDARE SECTOARE DE DRUM PE DJ117, INTRE KM 16+800 SI 23+500, COMUNA PODURI, JUDETUL BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ117, IN COMUNA PODURI, JUDETUL BACAU
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REFACERE CORP DRUMKM 23+500; KM 18+350; 17+400; GABIOANE;,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
220, 575RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17 Denumirea: REFACERE SI CONSOLIDARE SECTOARE DE DRUM PE DJ 117, INTRE KM 16+800 SI 23+500, COM. PODURI , JUD. BA
V.1) Data atribuirii contractului 8/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IDARY SAN SRL CAMPINA
Adresa postala:  STR. AVRAM IANCU, NR. 21, CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea:  CAMPINA, Cod postal:  105660, Romania, Tel. 0723597134, Email:  [email protected], Fax:  0372870730
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 230574.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 220575.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala:  STR. CUZA VODA, NR. 1, ,Localitatea:  BACAU, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, Email:  [email protected], Fax:  0234514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala:  STR. CUZA VODA, NR. 1, ,Localitatea:  BACAU, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, Email:  [email protected], Fax:  0234514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI BACAU
Adresa postala:  STR. GEORGE BACOVIA, NR. 57, ,Localitatea:  BACAU, Cod postal:  600238, Romania, Tel. 0234588337, Email:  [email protected], Fax:  0234588337
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2010 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer