Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere si consolidare terasament cf pe linia 600, km 238+750 si 238+900


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.126.551 RON

Castigatorul Licitatiei: SC WEST STAR SRL IASI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 22687/28.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Pangrati, Silvica Mihalache, Tel.0236/461236, In atentia: Marcela Pangrati, Email: [email protected], Fax: 0263/461236, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Refacere si consolidare terasament cf pe linia 600, km 238+750 si 238+900
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: linia cf 600, interval Tecuci - Tecuci Nord, km 238+750 - 238+900
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacere si consolidare terasament cf. Principale lucrari: drum de acces, lucrari de suprastructura cf, refacere terasament cu balast, refacere sfert de con, decolmatare si calibrare albie, refacere instalatii BLA si de telecomunicatii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.1)
45221112-0-Pod feroviar (Rev.1)
45234115-5-Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.1)
45234116-2-Lucrari de constructii de linii de cale ferata (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 126, 551RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
705/5/504
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 731 Denumirea: refacere si consolidare terasament cf pe linia 600 km 238+750 - 238+900
V.1) Data atribuirii contractului 11/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC WEST STAR SRL IASI
Adresa postala: Str. Strapungere Silvestru nr. 54, bl T3-4, ap 4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700004, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1126551.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Buget de Stat conform HG 1252 din 17.10.2007, Fond de interventie la dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2008 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer