Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REFUNCTIONALIZARE CAMIN G10 IN LOCUINTE SOCIALE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.236.858 RON

Castigatorul Licitatiei: MASA ADRIGELA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 45793/13.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33957
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VULCAN
Adresa postala: Bd. Mihai Viteazu nr.31, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336200, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE FARA, Tel.0254570340, Email: [email protected], Fax: 0254571910, Adresa internet (URL): www.e-vulcan.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REFUNCTIONALIZARE CAMIN G10 IN LOCUINTE SOCIALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Vulcan, Aleea Muncii, nr. 6, camin G8
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refunctionalizare camin G10 in locuinte sociale presupune executia lucrarilor de modernizare a unui imobil existent P+4, situat in municipiul Vulcan, str. Aleea Muncii nr. 6, lucrari care constau din: construire acoperis tip sarpanta, recompartimentari, inlocuirea completa a tamplariei interioare si exterioare, modernizare fatade, RK instalatii termoficare, electrice, sanitare, s.a.)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215220-5 - Lucrari de constructii de cladiri sociale, altele decat caminele si structurile cu caracter social (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 236, 858.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor
10%
Descriere:
3.
Termen de garantie a lucrarilor
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12246/28.02.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20087 Denumirea: REFUNCTIONALIZARE CAMIN G10 IN LOCUINTE SOCIALE
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MASA ADRIGELA S.R.L.
Adresa postala: STR CARPATI NR 1, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332041, Romania, Tel.0745605077, Email: [email protected], Fax: 0254541152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2618740.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1236858.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: Institutia Primarului - municipiul Vulcan, bd Mihai Viteazu, nr 31, Localitatea: VULCAN, Cod postal: 336200, Romania, Tel.0254570340, Email: [email protected], Fax: 0254571910, Adresa internet (URL): www.e-primvulcan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2008 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer