Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
998.540 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PENTACO S.A. BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 29438/22.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16876
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Tel.0248208739-0740247830, In atentia: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): [email protected] [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.agwater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: GOSPODARIREA APELOR
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Lucrarile propuse a se executa pt.acest obiectiv de investitii sunt situate in albia minora a Raului Vedea, in zona comunei Nenciulesti jud.Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa urmatoarele lucrari hidrotehnice: lucrari de recalibrare a albiei si realizarea unei albii noi L=905 ml-lucrari de consolidare a malului stang in zona albiei noi L=315 ml
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.1)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.1)
45112441-8-Lucrari de taluzare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
998, 540RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 684 Denumirea: REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.PENTACOS.A.BUCURESTI
Adresa postala: Str. Romulus Nr. 64 Sector 3 BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 117370, Romania, Tel.021 / 3216290, Email: [email protected], Fax: 021 / 3216290, Adresa internet (URL): www.pentaco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 998540.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
45100000-8 lucrari pregatire santier 45112000-5 lucrari excavare si terasament 45112441-8 lucrari de taluzare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos - Nr. 06 - Sectorul 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 / 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Arges Vedea Pitesti Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: Str.Calea Campulung Nr. 6 - 8, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110147, Romania, Tel.0248 208718, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): www.agwater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2007 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer