Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN


Anunt de intentie numarul 6264/12.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Tel.0248208739;0740247830, In atentia: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): [email protected] sau [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.agwater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Lucrarile propuse a se executa pentru acest obiectiv de investitii sunt situate in albia minora a Raului Vedea, in zona comunei Nenciulesti, judetul Teleorman.
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Sunt necesare urmatoarele lucrari hidrotehnice: -lucrari de recalibrare a albiei si realizarea unei albii noi L=905 ml-lucrari de consolidare a malului stang in zona albiei noi L=315 ml.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 100, 000 si 2, 800, 000RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.1)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 22.08.2007
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Sunt necesare urmatoarele lucrari hidrotehnice : -lucrari de recalibrare a albiei si realizarea unei albii noi L = 905 ml. -lucrari de consolidare a malului stang in zona albiei noi L = 315 ml.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Obiectivul de investitii este finantat de la Bugetul de Stat.Platile se vor efectua prin Trezoreria Statului-Municipiul Pitesti
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
45100000 8 : lucrari de pregatire santier 45112000 5 : lucrari de excavare si terasament 45112441 8 : lucrari de taluzare 45261420 4 : lucrari de impermeabilizare
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2007 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer