Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.392.884 RON

Castigatorul Licitatiei: DIMAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96114/27.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 95887
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIAN HARAT, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor pe raul Bahlui in Municipiul Iasi pentru a reduce riscul pierderilor de vieti si pagubelor din sub-bazinul Bahlui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 392, 883.99RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S247-353817din23.12.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S54-079984din18.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12216 Denumirea: Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 11/4/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMAR S.R.L.
Adresa postala:  STR. LEONIDA NR. 25, SECTOR2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020555, Romania, Tel. 021/212.15.71, Email:  [email protected], Fax:  021/212.12.19
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34675000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26392883.99 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 30
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/217808, Fax:  0232/255907
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Directia Apelor Prut
Adresa postala:  str.Theodor Vascauteanu, nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232/218192, Fax:  0232/213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2010 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer