Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REGULARIZARE RAU VAMASOAIA, JUDETUL IASI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.568.088 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI
Anunt de atribuire numarul 32599/21.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19635
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: VALERIU ANDREESCU, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REGULARIZARE RAU VAMASOAIA, JUDETUL IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUNICIPIUL IASI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
AMENAJARE ALBIE 7 KM, RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON ARMAT 7, 4 KM, REABILITARE ECHIPAMENTE HIDROMECANICE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 568, 088.32 EUR si 1, 578, 536.56EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5202 Denumirea: Regularizare rau Vamasoaia, judetul Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 11/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI
Adresa postala: str. Toma Cozma, nr. 13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700554, Romania, Tel.0232/262065, Fax: 0232/260070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1600000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1568088.32 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
RELUARE PROCEDURA
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: BD. A. PANU, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: STR. TH. VASCAUTEANU, NR.10, Localitatea: IASI, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 0232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2007 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer