Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reinnoire contract licentiere centralizata Microsoft, pentru asigurarea licentelor, serviciilor si a suportului tehnic pentru perioada 2013 ? 2016


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.044.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: GAMA COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143456/10.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139842
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201944, In atentia: Emilia Tarnu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reinnoire contract licentiere centralizata Microsoft, pentru asigurarea licentelor, serviciilor si a suportului tehnic pentru perioada 2013 ? 2016
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: a)Sediul Romgaz: Str.C.I. Motas, nr. 4, Medias.b)Sucursala Medias, Sucursala Mures, Sucursala Ploiesti, Sucursala SIRCOSS, Sucursala STTM , Sucursala Iernut
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui pachet de licente si servicii Microsoft printr-un acord de tip Enterprise Agreement Renewal(EA) pe o perioada de 3 ani, pana la data de 31 mai 2016, care sa includa atat licente cat si servicii de suport tehnic dedicat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48624000-8 - Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)
72540000-2-Servicii de actualizare informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 044, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S091-155371din11.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1711 Denumirea: Reinnoire contract licentiere centralizata Microsoft, pt asig lic, serv si a sup teh pt 2013-2016
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GAMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: Str.Avram Iancu, Nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551058, Romania, Tel. 0269/846076, Email: [email protected], Fax: 0269/846076, Adresa internet (URL): http: //www.gamacomputers.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4923467.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4593600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: B-dul Victoriei nr.11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 555024, Romania, Tel. +40 269217724, Fax: +40 269217702
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Compartiment Analiza Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201862, Fax: +40 269844184
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer