Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REMODELAREA SPATIULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU ? CONSENS INTRE NEVOILE CULTURII URBANE LOCALE SI RIGORILE ARHITECTURII SI DESIGNULUI URBAN?


Anunt de participare la concursul de solutii numarul 241/05.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu nr.3, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450016, Romania, Punct(e) de contact: VIOLETA CONDE, Tel. +40 0260/610550/149, In atentia: Sabou Gligore - 0260/610550/258, Email: [email protected], Fax: +40 0260/661869, Adresa internet (URL): www.zalausj.ro
Adresa la care trebuie expediate proiectele sau cererile de participare:
PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
Adresa postala: PIATA IULIU MANIU NR. 3, Registratura, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450016, Romania, Tel. +40 0260610550, In atentia: Sabou Gligore, Email: [email protected], Fax: +40 0260661869, Adresa internet (URL): www.zalausj.ro
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitate (activitati) principala (principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Sectiunea II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
?REMODELAREA SPATIULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU ? CONSENS INTRE NEVOILE CULTURII URBANE LOCALE SI RIGORILE ARHITECTURII SI DESIGNULUI URBAN?
II.1.2) Descriere succinta
Concursul de solutii este conceput in doua faze si urmareste selectarea celor mai bune proiecte pentru remobilarea si reamenajarea spatiului public din municipiul Zalau localizat in Piata1 Decembrie 1918, strada Unirii si Piata Iuliu Maniu, inclusiv a zonelor adiacente acestora.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Criterii de selectie a participantilor
Cerinta nr. 1Dovada capacitatii profesionale specifice contractului de serviciiModalitatea de indeplinireAdeverinta eliberata de filiala Ordinului Arhitectilor din Romania, prin care sa se faca dovada calitatii de arhitect cu drept de semnatura , membru al Ordinului Arhitectilor din Romania, exercitand dreptul de semnatura intr-una din modalitatile prevazute de lege sau dovada calitatii de membru al unei organizatii profesionale similare din tarile Uniunii Europene, Spatiul Economic European , in sensul aplicariiprevederilor Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, eliberata de organizatia profesionala competenta din UE/SEE/CH
III.2) Participarea este rezervata pentru o anumita profesie
Nu
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Tip de concurs
Licitatie deschisa
IV.2) Numele participantilor deja selectati
IV.3) Factori de evaluare a proiectelor
1.) Coerenta urbanistica a proiectului, solutionarea clara si functionala a propunerilor formulate in context zonal. 20.00Incadrarea in contextul socio-cultural existent cu respectarea valorilor locale si a specificitatii zonei 10.00Imbunatat. calit. spatiilor publ. din zona studiata, revig. polival. spatiilor care sa raspund. si nevoilor tineret. si a altor categi de varsta, expresivit plastica a ansambl. si a elem. de detaliu. 40.00Rationalitatea si eficienta solutiilor propuse, posibilitatea etapizarii lucrarilor. 30.00
IV.4) Informatii administrative
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data: 23.09.2013 Ora: 12:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 30.09.2013 Ora: 10:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) Recompense si juriu
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
FazaI: max.5final.Prem.FazaII: prem.I 25.000 lei;prem.II 18.000 lei;prem.III 11.000 leiPrem. se face doar ptr.pers.fiz., fiec. ofert. va nomin. pers. avand calit. de autor princip. prezentand o decl. de autorat.
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.
- dr. arh. Zamfir Romulus (Cluj-Napoca)
2.
- dr. arh. Mitrea Vasile(Cluj-Napoca
3.
-arh. Luncan Andrei(Oradea)
4. arh. Emodi Tamas(Oradea)
5.
-ing. Nistorescu Radu (Zalau)
6.
- Membrii supleanti:
7.
- ing. Sandu Constantin (Zalau)
8. ec.Fazakas Nicolae(Zalau)
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Concursul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Alte informatii
Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta conform art. 30 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca ulterior, in baza prevederilor art. 122 lit. h) din acelasi act normativ, contractul de servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de Executie) sa fie atribuit concurentului castigator al concursului in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. In acest sens ofertantii vor prezentadeclaratie pe proprie raspundere ca, in eventualitatea atribuirii Contractului de proiectare, vor asigura serviciile complete de proiectare pentru toate specialitatile si pentru toate fazele de proiectare.Persoanele care fac parte din juriu, secretariatul concursului, persoanele ce au participat la elaborarea temei si regulamentului de concurs, sponsorii concursului precum si angajatii acestora sau rudele pana la gradul al treilea inclusiv nu au dreptul de a participa la concurs.In cazul in care primele 3 locuri au punctaje egale, candidatii se vor prezenta la un interviu in fata juriului pentru sustinerea solutiilor propuse si acordarea unui punctaj suplimentar.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer