Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Reparare si intretinere motoare electrice pentru anul 2013?? cod CPV 50532100-4,,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
91.251 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTRO-SERVICE SRL BACAU
Anunt de atribuire numarul 142244/13.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139182
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: FARMAZON IOANA NICU, Tel. +40 253335045, In atentia: GHEORGHE GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Reparare si intretinere motoare electrice pentru anul 2013?? cod CPV 50532100-4, ,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, STR.UZINEI NR. 1
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Deoarece motoarele electrice de 6 kv din termocentrala ce deservesc grupurile energetice, inst. circuitelor hidro, chimice cat si instalatiile de la Uzina de Combustibil, functioneaza in conditii grele de exploatare: porniri si opriri repetate in plina sarcina, vibratii, socuri, variatii mari de temperatura, uneori variatii ale tensiunii alternative de alimentare si uneori in prezenta aburului, depuneri de praf etc., este necesara achizitia serviciilor de reparare a acestora.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
91, 251RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 271/ET/10/07/2013 Denumirea: REPARARE SI INTRETINERE MOTOARE ELECTRICE
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTRO-SERVICE SRL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI, NR.16, JUDETUL BACAU, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600332, Romania, Tel. 02344552598, Fax: 0234553464
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91251.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 7
Contract nr: 314/ET/05/08/2013 Denumirea: Reparare si intretinere motoare electrice
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTROZIG SA TURNU MAGURELE
Adresa postala: str. Stadionului, nr.6, Judetul Teleorman., Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel. 0247416304, Fax: 0247416304
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29960.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 315/ET/05/08/2013 Denumirea: Reparare si intretinere motoare electrice
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTROMIN IMPEX SRL
Adresa postala: Str. Sarari, bloc M13, sc. 1, ap. 7, Craiova, Judetul Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200570, Romania, Tel. 0251542235, Fax: 0251561667
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 275000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152600.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 8, 9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni - Birou Disciplina Contractuala si Vanzari
Adresa postala: localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253334263
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer