Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARAT DEGAZOR BLOC 8


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
149.942 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOUTIL CONTACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 138811/26.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131109
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Craiova -Strada Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Melania Cruceru, Tel. +40 351403477, In atentia: SE Craiova - Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARAT DEGAZOR BLOC 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzina Isalnita, str Mihai Viteazu nr.101, comuna Isalnita, Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARAT DEGAZOR BLOC 8 conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini. Se va depune oferta completa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45259000-7 - Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
149, 942.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101/EC Denumirea: Reparat Degazor Bl 8
V.1) Data atribuirii contractului 12.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOUTIL CONTACT S.A.
Adresa postala: Str. Progresului, nr. 75-77, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050693, Romania, Tel. 021-410.31.91, 021-410.49.50, 0746-244.420, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-410.66.82, Adresa internet (URL): http: //www.energoutil.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 298546.49 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 149942.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in urma etapei de licitatie electronica douaoferte clasate pe locul I, care au prezentat acelasi pret, Autoritatea Contractantaa solicitatclarificari prin care acestia au prezentat documente careau continut o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: Str Brestei nr 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2012 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer