Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparat uscatori mori prin torcretare bloc 7 si 8


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
975.443 RON

Castigatorul Licitatiei: TILIB S.A.
Anunt de atribuire numarul 143073/05.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138082
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Electrocentrale Craiova, Tel. +40 253335045, In atentia: Aristica Marin, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparat uscatori mori prin torcretare bloc 7 si 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzina Isalnita str. Mihai Viteazu nr. 101 loc Isalnita, Jud Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Repararea uscatorilor de la morile de carbune aferente bloc 7 si bloc 8 de laUzina Isalnita;Nu se aplica prevederile art. 29 alin 2^1 din OUG 34/2006, nu este cazul
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262522-6 - Lucrari de zidarie (Rev.2)
45350000-5-Instalatii mecanice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
975, 442.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 48/ECI Denumirea: Reparat uscatori mori prin torcretare bl.7 si 8
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TILIB S.A.
Adresa postala: strada Pogoanelor, nr.1A, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041117, Romania, Tel. +40 0214610841, Email: [email protected], Fax: +40 0214604429
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 874812.65 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 872346.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 48/ECI Denumirea: Reparat uscatori mori prin torcretare bl. 7 si 8
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TILIB S.A.
Adresa postala: strada Pogoanelor, nr.1A, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041117, Romania, Tel. +40 0214610841, Email: [email protected], Fax: +40 0214604429
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 103559.14 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103096.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se recomanda vizitarea obiectivului, amplasamentului, inainte de data depunerii ofertelor pentru vizualizarea conditiilor de lucru, estimarea situatiei actuale si eliminarea eventualelor neclaritati.Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in AP.Daca mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu noi preturi.Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP.Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) HG 1660/2006.Dupa finalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament.Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 HG 1660/2006.Daca AC solicita prezentarea anumitor documente(ex. Formular 2, Anexa 3 la Formular 5), acestea, se transmit in SEAP conform art. 17 (3) HG 1660/2006. Ofertant prezinta deviz/calculatie cheltuieli cu cote procentuale CAS, somaj, FUASS, fond risc accidente, sanatate, regie, profit si formule calcul impreuna cu desfasuratoare materiale, manopera, utilaj, transport, colaborare, cazare cu cantitati, preturi/tarife unitare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ
Adresa postala: Str. Brestei nr 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridicalSE Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403415, Fax: +40 351449550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer