Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatia drumului comunal DC58?, in cadrul componentei ?Modernizare drumuri de interes local


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
419.374 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132567/10.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Umbraresti (Primaria)
Adresa postala: COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI, ,Localitatea: Umbraresti, Cod postal: 807310, Romania, Punct(e) de contact: Emilia Iamandi, Tel. +40 236829400, In atentia: Emilia Iamandi, Email: [email protected], Fax: +40 236829077, Adresa internet (URL): www.primariaumbraresti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatia drumului comunal DC58?, in cadrul componentei ?Modernizare drumuri de interes local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Com. Umbraresti, Jud. Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparareadrumului comunal DC 58, in cadrul componentei Ā«Modernizare drumuri de interes localĀ»
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
419, 374RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
357/23.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 380 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 27.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala: STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800684, Romania, Tel. +40 236473105, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236473087, Adresa internet (URL): www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 419374.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 419374.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 255. alin. 1, din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Umbraresti
Adresa postala: Comuna Umbraresti, str. principala, nr. 199, Localitatea: Umbraresti, Cod postal: 807310, Romania, Tel. +40 236829400, Email: [email protected], Fax: +40 236829400, Adresa internet (URL): www.primariaumbraresti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 16:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer