Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie circuite RA10, RA20, RA40, RA41, de la cota +51,2 m la cota +7 m; RB10, RB20, de la cota +54,54 m la cota +2,3 m; Repozitionare colectoare S3 iesire, SI2 iesire, inlocuire bride sustinere colectoare; Control nedistructiv injectii nr.1 s


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
890.940 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136589/23.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Blagu Aneta, Tel. +40 253335045, In atentia: Biroul Proceduri de Achizitii Servicii si Lucrari, ,Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ReparatiecircuiteRA10, RA20, RA40, RA41, de la cota +51, 2 m la cota +7 m;RB10, RB20, de la cota +54, 54 m la cota +2, 3 m; Repozitionare colectoareS3 iesire, SI2 iesire, inlocuirebride sustinere colectoare;Control nedistructiv injectii nr.1 si 2, cazan nr. 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Societate Administrata in Sistem Dualist-Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Conceptie Tehnica si Tehnologii, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ReparatiecircuiteRA10, RA20, RA40, RA41, de la cota +51, 2 m la cota +7 m;RB10, RB20, de la cota +54, 54 m la cota +2, 3 m; Repozitionare colectoareS3 iesire, SI2 iesire, inlocuirebride sustinere colectoare;Control nedistructiv injectii nr.1 si 2, cazan nr. 5
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531100-7 - Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
890, 940RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 107/ET Denumirea: ReparatiecircuiteRA10, RA20, RA40, RA41, de la cota +51, 2 m la cota +7 m;RB10, RB20, de la c
V.1) Data atribuirii contractului 19.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOMONTAJ S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor Nr.103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel. 021/3189325, Email: [email protected], Fax: 021/3189327, Adresa internet (URL): www.saem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 958000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 890940.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare s-a desfasurat in baza Notei justificative nr.10329/11.04.2013, aprobata de directorul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala: str, Todor Vladimirescu, nr.34, jud. Gorj, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +040 253218661, Fax: +040 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf.art.256 2 , alin.1 si alin. 2 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Soc.CEO SA- Sucursala Electrocentrale Turceni - Compartiment Juridic
Adresa postala: localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 09:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer