Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATIE ACCIDENTALA LES 20kV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTROMONTAJ SA prin SUCURSALA ELECTROMONTAJ BRASOV lider de asociatie , in asociere cu SC Electroconstructia Elecon SA , Tempos Serv SRL , Energosig SRL , SC Prosig Construct SRL
Anunt de atribuire numarul 13710/19.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6045
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: SISE Transilvania Sud -AISE Brasov , str. 13 Decembrie, nr. 17A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Sectia Productie, Tel.0268/305698, In atentia: Daniela Holbura, Email: [email protected], Fax: 0268/305654
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice
Activitate (activitati)
Altele: Servicii energetice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATIE ACCIDENTALA LES 20kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATIE ACCIDENTALA LES 20kV in jud. Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45311100-1 - Lucrari de cablare electrica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Timp de mobilizare
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 347 Denumirea: REPARATIE ACCIDENTALA LES 20kV
V.1) Data atribuirii contractului 7/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTROMONTAJ SA prin SUCURSALA ELECTROMONTAJ BRASOV lider de asociatie , in asociere cu SC Electroconstructia Elecon SA , Tempos Serv SRL , Energosig SRL , SC Prosig Construct SRL
Adresa postala: str. Agricultorilor , nr.3, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500459, Romania, Tel.0268/440164, Fax: 0268/442436
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic - SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: Str. 13 Decembrie nr. 17A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Tel.0268/305507, Fax: 0268/305504
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2007 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer