Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie cai ferate ? de la semnalul M3 Cernele pana la cabina nr. 1 antestatie SE Craiova II


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
396.350 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROPAN PROD S.A.
Anunt de atribuire numarul 120988/25.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 112073
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala:  CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200330, Romania, Punct(e) de contact:  Diana CUCU, Tel. 0351403343, In atentia:  Serviciul Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  0251418466, Adresa internet (URL):  www.cencraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie cai ferate ? de la semnalul M3 Cernele pana la cabina nr. 1 antestatie SE Craiova II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediu SE Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile care se vor executa sunt urmatoarele : - decopertarea pana la nivelul traverselor pe toata lungimea caii supuse reparatiei;
- demontarea materialului marunt de cale;
- inlocuire cu material nou eclisele tip 49, buloane orizontale M24x140 si inelele resort tip B25 aferente buloanelor orizontale de la joantele j0/1-j50/51 si joantele j65/66-j135/136;
- inlocuirea sinelor tip 49 uzate sau cu defecte cu sina noua sau inversarea acestora, lungimea sinei noi prevazute in caietul de sarcini fiind 90 ml;
- verificare ecartament si suprainaltare, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234116-2 - Lucrari de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
396, 350RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 847 Denumirea: Reparatie cai ferate ? de la semnalul M3 Cernele pana la cabina nr. 1 antestatie SE Craiova II
V.1) Data atribuirii contractului 7/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPAN PROD S.A.
Adresa postala:  Str.Crinului nr.47, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110024, Romania, Tel. 0248223520, Email:  [email protected], Fax:  0248223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 399692.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 396350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Craiova
Adresa postala:  str. Brestei nr.12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251/418612, Fax:  0251/419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Unirii nr. 147, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0351/403362, Fax:  0251/418466
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2011 09:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer