Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie canale gaze aferente K 2 de 525 t/h si Reparatie canale gaze in afara limita K 2 de 525 t/h S.E. Craiova II


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
384.899 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOUTIL CONTACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 92882/19.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 80352
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala: CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel.0351403462, In atentia: Serviciului Achizitii - cod 5.2, Email: [email protected], Fax: 0251594837, Adresa internet (URL): www.cencraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie canale gaze aferente K 2 de 525 t/h si Reparatie canale gaze in afara limita K 2 de 525 t/h S.E. Craiova II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul S.E. Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, Localitatea Craiova jud. Dolj;
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in reparatia canalelor de gaze aferente cazanului nr. 2 de 525 t/h si reparatia canalelor de gaze in afara limita cazan nr. 2 de 525 t/h de la Sucursala Electrocentrale Craiova II
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531100-7 - Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
384, 899RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 380 Denumirea: Reparatie canale gaze aferente cazan nr. 2 de 525 t/h aferente SE Craiova II
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOUTIL CONTACT S.A.
Adresa postala: Str. Progresului, nr. 75-77, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050693, Romania, Tel.021-410.31.91, 021-410.49.50, 0746-244.420, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-410.66.82, Adresa internet (URL): http: //www.energoutil.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 221824.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 199999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 379 Denumirea: Reparatie canale gaze in afara limita cazan nr. 2 de 525 t/h aferente SE Craiova II
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
I.C.M.A.S.R.L.
Adresa postala: Bulevardul Petrochimistilor, nr. 36, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110490, Romania, Tel.0248206011, Email: [email protected], Fax: 0248206012
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 253897.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 184900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr. 14 jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200134, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul energetic Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147; jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel.0351/403315, Fax: 0251/594837
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2010 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer