Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie capitala acoperis - terasa, proiectare si executie la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.871.957 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GENERAL CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 77192/29.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65800
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: EC.C-TIN TIMOFTICIUC, Tel.0230510659, Email: [email protected], Fax: 0230520412, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie capitala acoperis- terasa, proiectare si executie la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Suceava, cod postal 720237
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract privind proiectare si executie lucrari de reparatie capitala acoperis-terasa la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
45261910-6-Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 871, 957RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Termen de executare a lucrarii
35%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1453 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GENERAL CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STR.CALEA UNIRII, NR.102, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: -, Romania, Tel.0230521293, Fax: 0230521293
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1871957.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ( CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/215.383, Fax: 0230/215.383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, birou licitatii
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel.0230510659, Fax: 0230520412
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2009 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer