Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie capitala conducta titei 10 3/4" Madulari-Botorani, in zona parc Madulari cabana padurar (cca.1500m) sin zona troita, loc Botorani (cca.1500m), pe o lungime totala de cca.3000 m


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
879.934 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PEGAMONT S.A. Ploiesti
Anunt de atribuire numarul 79350/31.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65982
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str.Anul 1848 nr.1-3, PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Punct(e) de contact: DAN MANOLACHE, Tel.0244/401360, Email: [email protected], Fax: 0244/402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie capitala conducta titei 10 3/4" Madulari-Botorani, in zona parc Madulari cabana padurar (cca.1500m) sin zona troita, loc Botorani (cca.1500m), pe o lungime totala de cca.3000 m
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: zona parc Madulari cabana padurar si zona troita loc. Botorani, jud. Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie - Reparatie capitala conducta titei 10 3/4" Madulari-Botorani, in zona parc Madulari cabana padurar (cca.1500m) sin zona troita, loc Botorani (cca.1500m), pe o lungime totala de cca.3000 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231200-7 - Lucrari de constructii de oleoducte si de gazoducte (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
879, 934RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: L-CA 215 Denumirea: Proiectare si executie RK cond. titei 10 3/4 Madulari-Botorani
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PEGAMONT S.A. Ploiesti
Adresa postala: Str. Malu Rosu nr. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100490, Romania, Tel.0244/262411, Fax: 0244/262129
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 878934.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Intrucat din motive tehnice, Caietul de sarcini nu poate fi scanat, acesta va fi pus la dispozitie cu titlu gratuit numai in baza solicitarii scrise transmisa la nr. fax: 0244/402.304 (Directia Logistica Achizitii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str, Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. EMIL ZOLLA nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Anul 1848 nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel.0244401360, Fax: 0244516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2009 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer