Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATIE CAPITALA DRUM COMUNAL DC 167 GHEGHIE-LUNCSOARA-TRONSON II KM.1+500-4+000.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.802.845 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUMURI BIHOR S.A.
Anunt de atribuire numarul 48733/13.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59660
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)
Adresa postala: AUSEU NR 32, Localitatea: Auseu, Cod postal: 417025, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE BOTICI, Tel.0259342116, Email: [email protected], Fax: 0259342116
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATIE CAPITALA DRUM COMUNAL DC 167 GHEGHIE-LUNCSOARA-TRONSON II KM.1+500-4+000.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Raza comunei Auseu.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executarea lucrarii de reparatie a drumului comunal DC 167 Gheghie-Luncsoaratronson II km.1+500-4+000.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 802, 844.57RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
valoarea ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de garantare a lucrarilor
20%
Descriere:
3.
durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 824 Denumirea: Reparatie capitala drum comunal DC167 Gheghie-Luncsoara TR II km 1+500-4+000
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUMURI BIHOR S.A.
Adresa postala: STR TUDOR VLADIMIRESCU NR. 84, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410270, Romania, Tel.0259/478671, 0359/801111, Email: [email protected], Fax: 0259/471721
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2820000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2802844.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DE PE LINGA A.N.R.M.A.P.
Adresa postala: Str.Stavropoleos, Nr.6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL.
Adresa postala: Parcul Traian, nr.10., Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426881, Fax: 0259/415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI AUSEU
Adresa postala: AUSEU Nr.32., Localitatea: AUSEU, Cod postal: 417025, Romania, Tel.0259/342116, Fax: 0259/342116
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2009 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer