Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 12500x95-02, apartinand UMC Rosia, reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 6500x90-01, apartinand UMC Rosiuta si reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la ma


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
943.482 RON

Castigatorul Licitatiei: MECANOPROD S.A.
Anunt de atribuire numarul 145227/13.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139995
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu, Tel. +40 374171120/ +40 374171127, In atentia: Constantinescu Radu, e-mail - [email protected], Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 12500x95-02, apartinand UMC Rosia, reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 6500x90-01, apartinand UMC Rosiuta si reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 6300x95-01, apartinand UMC Lupoaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu ? UMC Rosia, UMC Rosiuta si UMC Lupoaia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea si repararea mecanica a pieselor si subansamblurilor uzate din componenta masinilor de haldatA2Rs 12500x95-02 apartinand UMC Rosia, A2Rs 6500x90-01 apartinand UMC Rosiuta, respectiv A2Rs 6300x95-01, apartinand UMC Lupoaia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
943, 481.69RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 578/DM Denumirea: Reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 6300x95-01 apartinand UMC Lupoaia
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECANOPROD S.A.
Adresa postala: Strada Calea Severinului, Nr. 18 BIS, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. 0253/410044, Email: [email protected], Fax: 0253/410044
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 294832.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 283964.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 579/DM Denumirea: Reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 6500x90-01 apartinand UMC Rosiuta
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
URESERV S.A.
Adresa postala: BRADET, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Tel. 0253/376382, Email: [email protected], Fax: 0253/376382
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 199999.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 149581.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 580/DM Denumirea: Reparatie curenta anuala mecanica tip RC1 la masina de haldat A2Rs 12500x95-02 apartinand UMC Rosia
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TREFO S.R.L.
Adresa postala: SAT ROSIA JIU, Localitatea: Farcasesti, Cod postal: 217235, Romania, Tel. 0253371947, Email: [email protected], Fax: 0253371947
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 513152.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 509935.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale (pentru oricare dintre loturile ofertate), se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamentela clauzele contractuale specificedin Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulateulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele 15-21, daca este cazul.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218417
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer