Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATIE DE NIVEL LN4 TURBOAGREGAT+AUXILIARE BLOC NR.4(SERVICII SUPLIMENTARE LA CONTRACT NR.571/14.05.2012)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.198.790 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL TURBO S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 139148/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 253372556-412, In atentia: COJOCARU MIHAELA, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATIE DE NIVEL LN4 TURBOAGREGAT+AUXILIARE BLOC NR.4(SERVICII SUPLIMENTARE LA CONTRACT NR.571/14.05.2012)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SEDIUL SUCURSALEI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATIE DE NIVEL LN4 TURBOAGREGAT+AUXILIARE BLOC NR.4(SERVICII SUPLIMENTARE LA CONTRACT NR.571/14.05.2012)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 198, 790RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 358/ER Denumirea: REPARATIE DE NIVEL LN4 TURBOAGREGAT+AUXILIARE BLOC NR.4(SERV.SUPLIMENTARE LA CTR. NR.571/14.05.2012
V.1) Data atribuirii contractului 09.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TURBO S.A.
Adresa postala: soseaua BERCENI , nr 104 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041919, Romania, Tel. 0213003023; 3193987, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0213002023, Adresa internet (URL): www.generalturbo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2025850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2198790.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
MENTIONAM CA ACEASTA NEGOCIERE ESTE DEMARATA PE ART.252 LIT J DAR INTRUCAT ACHIZITIA INITIALA ESTE FACUTA PE SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA SI INTRE TIMP SOCIETATEA SI A SCHIMBAT DENUMIREA IN SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA NU SE POATE IMPERECHEA PRIMA PROCEDURA CU ACEASTA NEGOCIERE FINND DOUA ENTITATI DIFERITE.MENTIONAM CA, CONTRACTUL INITIAL ARE NR.571/14.05.2012 INCHEIAT PE SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA LA CARE SE INCHEIE ACEASTA SUPLIMENTARE PRIN NEGOCIERE.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer