Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie LEA 0,4kV: PT82 Lunca Pripor - in Groapa + PT86 Circuit spre Crolux + PT85 Circuit Gura Bontului -proiect tehnic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.500 RON

Castigatorul Licitatiei: MULTIPROD ENERGO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 25120/16.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16416
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Buzau, Tel.0238/406465, In atentia: ing. Vladut Nicolae, Email: [email protected], Fax: 0238/414847, Adresa internet (URL): str. Dorin Pavel nr.1, oras Buzau, judet Buzau
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie LEA 0, 4kV: PT82 Lunca Pripor - in Groapa + PT86 Circuit spre Crolux + PT85 Circuit Gura Bontului -proiect tehnic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Siriu, judetul Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect realizarea unui proiect tehnic pe baza caruia se vor demara lucrari de reparatii la linii electrice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74142120-3 - Servicii de elaborare de proiecte altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 330 Denumirea: Reparatie LEA 0, 4kV: PT82 Lunca Pripor - in Groapa + PT86 Circuit spre Crolux + PT85 Circuit Gura Bo
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIPROD ENERGO S.R.L.
Adresa postala: SOS. SPATARULUI, NR 12, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120226, Romania, Tel.0238713661, Email: [email protected], Fax: 0238713661, Adresa internet (URL): www.multiprodenergo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emile Zola nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Fax: 0244/522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str.Dorin Pavel nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel.0238/406462, Fax: 0238/414847
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2007 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer