Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie LEA 220 kV Fantanele - Ungheni - (executie)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.860.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 148087/30.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143968
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: - SUCURSALA TRANSPORT SIBIU, B-dul C.Coposu nr. 3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 269207130, In atentia: Nicolae OLTEAN, Email: [email protected], Fax: +40 269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie LEA 220 kV Fantanele - Ungheni - (executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LEA 220 kV Fantanele - Ungheni, gestionata de Transelectrica Sucursala Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de lucrari pentru reparatii la LEA 220 kV Fantanele - Ungheni, conform documentatiei de proiectare elaborata de proiectant.Valoarea estimata totala a contractului este de 3.770.000 lei fara TVA, din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 189.413 lei fara TVA, reprezentand 5, 29% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 860, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA2442
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Reparatie LEA 220 kV Fantanele - Ungheni - (executie)
V.1) Data atribuirii contractului 22.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
Adresa postala: str.Traian Vuia nr.240-242, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264596709, Email: [email protected], Fax: +40 264595408, Adresa internet (URL): www.elm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3770000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1860000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu - Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. Johann Sebastian Bach nr. 4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania, Tel. +40 269217104, Email: [email protected], Fax: +40 269217702, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a contestatorului despre un act sau o decizie a autoritatii contractante considerata nelegala;
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica SA Bucuresti ? Sucursala de Transport Sibiu ? Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu, nr.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel. +40 269207100, Email: [email protected], Fax: +40 269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer