Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii accidentale complementare care se executa la LEA JT zona de retea Iasi, la LES MT si JT zonele de retea Onesti, Piatra-Neamt, Roman, Tirgu Neamt, Gura Humorului si la PTA zonele de retea Suceava si Gura Humorului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
572.640 RON

Castigatorul Licitatiei: GIGA INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142631/19.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137627
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Emilia Patrichi, Tel. +40 232405529, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii accidentale complementare care se executa la LEA JT zona de retea Iasi, la LES MT si JT zonele de retea Onesti, Piatra-Neamt, Roman, Tirgu Neamt, Gura Humorului si la PTA zonele de retea Suceava si Gura Humorului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Iasi, Onesti, Piatra Neamt, Roman, Tirgu Neamt, Gura Humorului, Suceava.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii accidentale complementare (RAcp) la Linii Electrice Aeriene de Joasa Tensiune - zona de retea Iasi, la Linii Electrice Subterane de Medie Tensiune si de Joasa Tensiune - zonele de retea Onesti, Piatra-Neamt, Roman, Tirgu Neamt, Gura Humorului si la Posturi de Transformare Aeriene - zonele de retea Suceava si Gura Humorului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45315300-1-Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
572, 640RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004828 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la Linii Electrice Aeriene de Joasa Tensiune-Zona de Retea Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GIGA INSTAL S.R.L.
Adresa postala: IASI, STR. Calea Chisinaului, nr.17, Parter, Camera 15, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700173, Romania, Tel. +40 332110952, Email: [email protected], Fax: +40 332110952
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 493500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4600004829 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la LES MT si JT - Centrul de Retea Bacau - Zona de Retea Onesti
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOFANEX S.R.L.
Adresa postala: com.BERZUNTI, Localitatea: Berzunti, Cod postal: 607060, Romania, Tel. +40 234310700, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 234310700, Adresa internet (URL): www.energofanex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18529.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 4600004832 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la LES MT si JT - CR Piatra Neamt - Zona de Retea Piatra Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC VOLT S.R.L.
Adresa postala: STR. ECOULUI, NR. 6, BL. G15, AP. 44, ET. 2, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610036, Romania, Tel. 0233232138;0740159044, Email: [email protected], Fax: 0233232138
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25367.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 4600004833 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la LES MT si JT - CR Piatra Neamt - Zona de Retea Roman
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC VOLT S.R.L.
Adresa postala: STR. ECOULUI, NR. 6, BL. G15, AP. 44, ET. 2, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610036, Romania, Tel. 0233232138;0740159044, Email: [email protected], Fax: 0233232138
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8456.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 4600004835 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la LES MT si JT - CR Piatra Neamt - Zona de Retea Tirgu Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC VOLT S.R.L.
Adresa postala: STR. ECOULUI, NR. 6, BL. G15, AP. 44, ET. 2, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610036, Romania, Tel. 0233232138;0740159044, Email: [email protected], Fax: 0233232138
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8456.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 4600004836 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la LES MT si JT - CR Suceava - Zona de Retea Gura Humorului
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA S.A.
Adresa postala: STR.SUCEAVA, NR.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720131, Romania, Tel. 0230516416, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230516416, Adresa internet (URL): x
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8332.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 4600004837 Denumirea: Reparatii Accidentale Complementare la PTA - Centrul de Retea Suceava - Zona de Retea Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA S.A.
Adresa postala: STR.SUCEAVA, NR.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720131, Romania, Tel. 0230516416, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230516416, Adresa internet (URL): x
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii". Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Contractul se va incheia cu operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul ofertelor. In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta finaciara. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi propuneri financiare solicitate in plic inchis. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR. CIURCHI, NR 146-150 - DEPARTAMENT JURIDIC, IN ATTN ANGELA VASILE, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 18:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer