Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII ACCIDENTALE LA GENERATOARELE DE CURENT TIP : RUGGERINI 10KVA;HATZ15KVA;DEUTZ20KVA;FLEXON2,2KVA;ENERGY6,5KVA;SDMO6,5KVA;INVERTOR AGT-7001;INVERTOR ACME AND 54


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
35.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SANDEXAG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 34151/01.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23214
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: STR. GHE GR. CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Ileana, Tel.0244/503885, Email: [email protected], Fax: 0244/545230
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATII ACCIDENTALE LA GENERATOARELE DE CURENT TIP : RUGGERINI 10KVA;HATZ15KVA;DEUTZ20KVA;FLEXON2, 2KVA;ENERGY6, 5KVA;SDMO6, 5KVA;INVERTOR AGT-7001;INVERTOR ACME AND 54
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: STATII DE COMPRIMARE BALACEANCA, BILCIURESTI, URZICENI, BUTIMANU, SARMASEL
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATII ACCIDENTALE LA GENERATOARELE DE CURENT TIP : RUGGERINI 10KVA;HATZ15KVA;DEUTZ20KVA;FLEXON2, 2KVA;ENERGY6, 5KVA;SDMO6, 5KVA;INVERTOR AGT-7001;INVERTOR ACME AND 54
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
35, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: REPARATII ACCIDENTALE LA GENERATOARELE DE CURENT TIP : RUGGERINI 10KVA;HATZ15KVA;DEUTZ20KVA;FLEXON2,
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANDEXAG S.R.L.
Adresa postala: Str. Bartok Bela Nr. 10, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540036, Romania, Tel.0265-269799, Email: [email protected], Fax: 0265-269799
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVROPOLEOS, NR. 6, SECT. 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: IC BRATIANU, NR. 1, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS-SUC. DE INMAG. SUBT. A GAZELOR NAT. PLOIESTI-SERVICIUL CONTRACTE
Adresa postala: STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184, Ploiesti, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Tel.0244/597488, Email: [email protected], Fax: 0244/545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2008 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer