Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - reparatii acoperis, sarpanta si invelitoare - la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dan Theodorescu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
357.439 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SFERA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 49108/02.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Adresa postala: BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR 4 SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Besoiu Dan, Tel.021 3193250;021 3193251, Email: [email protected], Fax: 021 3193252
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administrare fond imobiliar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
reparatii acoperis, sarpanta si invelitoare - la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dan Theodorescu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Clinic de Urgenta Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dan Theodorescu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reparatii acoperis, sarpanta, invelitoare si reparatii finisaje interioare - la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dan Theodorescu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
357, 439RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3554 Denumirea: contract de executie lucrari -reparatii acoperis, sarpanta, invelitoare
V.1) Data atribuirii contractului 10/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SFERA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. PLOPULUI, NR.21, SECTOR1, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 012657, Romania, Tel.021 220 50 83, Fax: 021 220 50 83
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 294000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 357439.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2008 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer