Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii capitale casute operator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
329.502 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BCONS SRL TG.MURES
Anunt de atribuire numarul 48444/18.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 41397
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcimilor Nr.23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florica Jacota, Tel.0265402800, Email: [email protected], Fax: 0265306340
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii capitale casute operator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: pe raza orasului Sarmas, jud.Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectarea, si excutarea de reparatii capitale la casutele oprator din campurile gazeifere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
329, 502.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17030 Denumirea: REPARATII CAPITALE CASUTE OPERATOR SARMASEL
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BCONS SRL TG.MURES
Adresa postala: str. Calea Sighisoarei, nr. 25/5, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540552, Romania, Tel.0365/809953, Fax: 0365/809953
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 580000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 329502.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40213104641, Email: [email protected], Fax: 40213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curteade Apel Tirgu Mures
Adresa postala: Str. Justitei, nr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Email: [email protected], Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte SNGN ROMGAZ Sucursala Tirgu Mures
Adresa postala: Str.Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel.0265-402171, Fax: 0265-306340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2008 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer