Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii capitale si amenajare la sediul PT Alba si PJ Alba Iulia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.006 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBANIC SERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 111436/14.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA
Adresa postala:  Piata Iuliu Maniu, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510111, Romania, Punct(e) de contact:  MIRELA BUZGURE, Tel. 0258813107, Email:  [email protected], Fax:  0258812203
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii capitale si amenajare la sediul PT Alba si PJ Alba Iulia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Alba Iulia, P-ta Iuliu Maniu, nr.24
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare aparute in cadrul contractului de Reparatii capitale si amenajare la sediu PT Alba si PJ Alba Iulianr.6340/X/1/22.09.2010 incheiat cu S.C. Albanic Service S.R.L. Alba Iulia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45216112-2 - Lucrari de constructii de tribunale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 005.51RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3594 Denumirea: Reparatii capitale sediu PT Alba si PJ Alba Iulia
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBANIC SERVICE S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Revolutiei 1989, bl.106, ap.2, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510174, Romania, Tel. 0258-831222;0258.819777, Email:  [email protected], Fax:  0258-831222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 148433.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96005.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura initiala (cerere de oferte) a avut loc prin publicarea Invitatiei de participare nr. 261608/27.07.2010 si a anuntului de atribuire nr. 119642/11.10.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Alba - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Iuliu Maniu, nr. 24, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510111, Romania, Tel. 0258813510, Fax:  0258811184
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Parchetul de pe langa Tribunalul Alba
Adresa postala:  P-ta Iuliu Maniu, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510111, Romania, Tel. 0258813105, Email:  [email protected], Fax:  0258812203
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2011 16:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer