Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII CAPITALE SPITALUL DE URGENTA PETROSANI, JUD. HUNEDOARA-proiectare, executie lucrari si furnizare ? dotari si aparatura medicala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
131.085.472 RON

Castigatorul Licitatiei: VALNEL CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134773/31.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139614
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 137 A, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Angela Brasoveanu, Tel. +40 0254541432, Email: [email protected], Fax: +40 0254543611, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATII CAPITALE SPITALUL DE URGENTA PETROSANI, JUD. HUNEDOARA-proiectare, executie lucrari si furnizare ? dotari si aparatura medicala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr, .137A, Petrosani, Jud.Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare, executie lucrari si furnizare-dotari si aparatura medicala: proiectare, executie lucrari si furnizare - dotari aparatura medicala in cadrul proiectului REPARATII CAPITALE SPITALUL DE URGENTA PETROSANI, JUD. HUNEDOARA, conform caietului de sarcini si documentatiei ? TEMA DE PROIECTARE atasate in SEAP. Valoarea estimata, fara TVA, supusa procedurii de achizitie publica este de 131.179.464 lei, echivalentul a 30.128.494, 26 euro, 1 euro=4.3540 lei (cursul BNR din 08.02.2012), astfel: - cheltuieli cu proiectarea, studii de teren si asistenta tehnica din partea proiectantului: 4.118.625 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv amenajarea terenului, lucrari exterioare si montaj utilaje: 77.513.804 lei; - utilaje functionale, echipamente medicale si dotari :48.776.845 lei ; - organizare de santier :770.190 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)
33190000-8-Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
131, 085, 473RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CA910/06.03.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S73-120635din14.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2334 Denumirea: Reparatii capitale Spitalul de urgenta Petrosani, judetul Hunedoara, proiectare, executie lucrari si
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALNEL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Luncoiu de Jos nr.188, Localitatea: Luncoiu de Jos, Cod postal: 337310, Romania, Tel. 0354100063, Email: [email protected], Fax: 0354100063
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 131179464.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131085473.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care exista doua sau mai multe oferte cu punctaj egal aflate pe primul loc, departajarea lor se va face functie de pretul cel mai mic si in caz de prĂȘt egal, de termenul de executie al lucrarii, avand un avantaj oferta cu pretul cel mai mic, respectiv cu termenul de executie cel mai mic
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer