Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii cu caracter de interventii accidentale la constructii si instalatii aferente de pe raza SRCF Galati pe loturi: lot 1 - RC Galati; lot 2 RC Buzau si lot 3 RC Adjud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
389.234 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COREFERO SA GALATI
Anunt de atribuire numarul 89595/21.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 76740
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Pangrati, Tel.0236/461236, In atentia: Silvica Mihalache si Marcela Pangrati, Email: [email protected], Fax: 0236/461236, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii cu caracter de interventii accidentale la constructii si instalatii aferente de pe raza SRCF Galati pe loturi: lot 1 - RC Galati; lot 2 RC Buzau si lot 3 RC Adjud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: cladirile si instalatiile aferente din statiile CF unde sunt Regulatoarele de circulatie de pe raza S.R.C.F. Galati (R.C. Galati , R.C. Buzau si RC Adjud)
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele lucrari constau in: tencuieli, zugraveli, vopsitori; invelitori in panta, jgheaburi, burlane, dolii; sarpante; sobe de teracota; curatat si reparat cosuri de fum, tamplarie de lemn, metalica, PV.C. (noi si reparatii); pardoseli parchet, gresie, placaje pereti cu faianta, reparatii hidroizolatii; reparatii instalatii sanitare, instalatii de apa si canalizare .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45260000-7 - Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45400000-1-Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
45430000-0-Lucrari de imbracare a podelelor si a peretilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
389, 234.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
702/1/1281/26.10.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26 Denumirea: Reparatii cu caracter de interventii accidentale la constructii si instalatii lot1-RC GL
V.1) Data atribuirii contractului 1/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COREFERO SA GALATI
Adresa postala: str. Calea Prutului, nr.9, Localitatea: Galati, Cod postal: 800219, Romania, Tel.0236/314752, Fax: 0236/314752
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208490.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 129744.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 28 Denumirea: Reparatii cu caracter de interventii accidentale la constr. si instal.i Lot2-RC Buzau
V.1) Data atribuirii contractului 1/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COREFERO SA GALATI
Adresa postala: str. Calea Prutului, nr.9, Localitatea: Galati, Cod postal: 800219, Romania, Tel.0236/314752, Fax: 0236/314752
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 201790.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 129744.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 30 Denumirea: Reparatii cu caracter de interventii accidentale la constr. si instal. lot 3 - RC Adjud
V.1) Data atribuirii contractului 1/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COREFERO SA GALATI
Adresa postala: str. Calea Prutului, nr.9, Localitatea: Galati, Cod postal: 800219, Romania, Tel.0236/314752, Fax: 0236/314752
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 215720.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 129744.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 / 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800685, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2010 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer