Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
118.003 RON

Castigatorul Licitatiei: LINEX WOLF SRL
Anunt de atribuire numarul 139153/23.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131080
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUC. ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 253372556-410, In atentia: Ing. Pupazan Aura, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit? -defalcata pe loturi, astfel: - Lot nr. 1 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare benzi carbune, tip MIP 3 (cu rotorul bobinat), 630 kW / 1000 rpm;
- Lot nr. 2 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare benzi carbune, concasori: ? tip MIB X (cu rotorul in scurtcircuit), fara racitor (IC 511)? tip MIB 3 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611);
- Lot nr. 3 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare pompe: ? tip MIB 3 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611)? tip MIB 2 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611).Achizitia este necesara pentru asigurarea functionarii in bune conditiii a benzilor de transport carbune, a concasoarelor aferente Gospodariei de Carbune, precum si a pompelor Spalare Bagger.De asemenea prin prestarea acestor servicii se are in vedere: - aducerea motoarelor defecte la carateristicile si parametrii motoarelor noi;
- reducerea intreruperilor in functionarea utilajelor deservite datorate defectarii motoarelor electrice;
- reducerea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pe timpul functionarii acestora;
- realizarea disponibilitatiide timp de 100% a motoarelor reparate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
118, 003RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 596/ER Denumirea: Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LINEX WOLF SRL
Adresa postala: Str.A.I.Cuza Nr.48 Bl.12 Sc.1 Et.3 Ap9., Localitatea: Craiova, Cod postal: 200528, Romania, Tel. 07222217970, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0351467498, Adresa internet (URL): www.linexwolf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 168800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 118003.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Lotul nr. 1 - anulat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu nr. 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al suc. Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2012 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer