Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Galati ? instalatii CED in statiile Braila, Vadeni, Independenta, Galati Calatori, Galati Brates si instalatii BLA pe distantele: Lacu Sarat-Braila, Filesti-Galati, Independenta-Sendreni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
557.282 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RADARIA SRL Galati
Anunt de atribuire numarul 136516/01.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127217
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Mihalache Silvica, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Galati ? instalatii CED in statiile Braila, Vadeni, Independenta, Galati Calatori, Galati Brates si instalatii BLA pe distantele: Lacu Sarat-Braila, Filesti-Galati, Independenta-Sendreni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Instalatii CED in statiile Braila, Vadeni, Independenta, Galati Calatori, Galati Brates si instalatii BLA pe distantele: Lacu Sarat-Braila, Filesti-Galati, Independenta-Sendreni
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru indeplinirea acestui obiectiv se executa lucrari de demontare partiala a pieselor si subansamblelor componente ale instalatiilor cu uzuri frecvente, inlaturarea jocurilor care depasesc limitele admise, repararea, reconditionarea sau inlocuirea celor nereparabile, inlocuirea / repararea cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, vopsirea instalatiei etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
557, 281.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
712/1/225/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 300 Denumirea: Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT1 Galati
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RADARIA SRL Galati
Adresa postala: str. Stelei, nr. 49, Localitatea: Galati, Cod postal: 800131, Romania, Tel. +40 236413086, Fax: +40 236413086
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 650000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 557281.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Galati
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236460331, Fax: +40 236460333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2012 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer