Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Bucuresti,instalatii CED in statiile:Brazi,Sabareni si instalatii BLA pe distanta Sabareni - Ciocanesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
340.939 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GDO MOV IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 143875/10.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139883
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Bucuresti, str. Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial-Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 213199539/133204, In atentia: Caroleta Floricel, Email: [email protected], Fax: +40 213192381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Bucuresti, instalatii CED in statiile: Brazi, Sabarenisi instalatii BLA pe distanta Sabareni - Ciocanesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Instalatii CED in statiile: Brazi, Sabareni si instalatii BLA pe distanta Sabareni-Ciocanesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii curente la elementele instalatiilor SCB, conform Caiet de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
340, 938.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 445 Denumirea: Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT1 Bucurestiinstalatii CED in statiile: B
V.1) Data atribuirii contractului 27.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GDO MOV IMPEX SRL
Adresa postala: str.I.L.Caragiale, nr.10-22, judetul Maramures, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430091, Romania, Tel. +40 213139101, Fax: +40 318170111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 428035.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 340938.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bl.Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030831, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ala autoritatii contractante Sucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539, Fax: +40 213182372
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer