Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti,Gaesti ? Patroaia.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
153.540 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GDO MOV IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 127011/11.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117791
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Regionala CF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I, Tel. 021/319.95.39-133.204, In atentia: Liliana Lospa, Email: [email protected], Fax: 021/318.23.81, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Instalatia CED Statia Gaesti si pe distantele BLAGhergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
153, 540RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 400 Denumirea: RepcrtlainstSCB-SCT2Buc, instGaiestisipedistBLAGherganiu-TituFusea-MatasaruMatasaru-GaestiGaesti-Patr
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GDO MOV IMPEX SRL
Adresa postala: Str.I.L. Caragiale, Nr.10, Ap.22 Judetul Maramures, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430091, Romania, Tel. 021/3139101, Fax: 031/8170111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 187000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii Nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030831, Romania, Tel. 021.4083600-021/4083700, Email: [email protected], Fax: 021.3187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
x
Adresa postala: x, Localitatea: x, Cod postal: x, Romania, Tel. x, Fax: x
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante- Sucursala Regionala CF Bucuresti
Adresa postala: Piata Garii de Nord, nr. 1- 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. 021.319.95.39-133.323, Fax: 021.318.23.81, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2011 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer