Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT1 Craiova, pe raza sectiei CT3 Rosiori si pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.551.174 RON

Castigatorul Licitatiei: VEST CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135327/17.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126638
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebalnr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Voinea, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT1 Craiova, pe raza sectiei CT3 Rosiori si pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarea este amplasata pe raza sectiilor CT1 Craiova(Lot 1), CT3 Rosiori(Lot 2) si CT4 Tg.Jiu(Lot3).
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in interventia la cablurile SCB cu rezistenta de izolatie scazuta prin inlocuirea lor si refacerea tronsoanelor de cabluri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 551, 173.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
52/6/ 179 /2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 466 Denumirea: Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT1 Craiova ? instalatii C
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEST CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 40, bl. 60, sc. C, ap. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500187, Romania, Tel. +40 268426551, Email: [email protected], Fax: +40 268/426551, Adresa internet (URL): www.vestconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 532149.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 508899.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 465 Denumirea: Reparatii curente retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT3 Rosiori ? instalatii C
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO MECANO CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 38, Pitesti, Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110078, Romania, Tel. 0722103200, Email: [email protected], Fax: 0348807384, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 402937.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 313131.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 467 Denumirea: Reparatii cabluri si retele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu - instalati
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEST CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 40, bl. 60, sc. C, ap. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500187, Romania, Tel. +40 268426551, Email: [email protected], Fax: +40 268/426551, Adresa internet (URL): www.vestconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 733779.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 729142.91 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2012 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer