Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente si igienizare interioara la cladirea Scolii Speliale Sf. Gheorghe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
65.547 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AVAN ECORAN SRL
Anunt de atribuire numarul 56219/27.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Scoala Speciala Sf. Gheorghe
Adresa postala: p-ta Kalvin nr. 3, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520014, Romania, Punct(e) de contact: Marta Kurtuly, Tel.0267-351448, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0267-351448
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente si igienizare interioara la cladirea Scolii Speliale Sf. Gheorghe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: La sediul Scolii Speliale Sf. Gheorghe
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii curente si igienizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214230-1 - Lucrari de constructii de scoli speciale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
65, 547RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1725 Denumirea: Reparatii curente si igienizare interioara la cladirea Scolii Speliale Sf. Gheorghe
V.1) Data atribuirii contractului 11/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AVAN ECORAN SRL
Adresa postala: Str. Aleea Sinaia nr.16, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022764, Romania, Tel.0214101315, Fax: 0214101315
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65547.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65547.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
B-dul Eroilor nr.5
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0268-413741, Email: [email protected], Fax: 0268-475146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Scala Speciala Sf. Gheorghe - Kurtuly Marta
Adresa postala: P-ta Kalvin nr.3, Localitatea: Sf. Gheorghe, Cod postal: 520014, Romania, Tel.0267351448, Email: [email protected], Fax: 0267351448
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2009 09:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer