Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii electrice si mecanice la motoare (statoare) electrice de 6 kV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
295.522 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROUTILAJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 143781/14.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139236
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , Str. Energeticianului, Nr. 25, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 253372556-412, In atentia: Pupazan Aura, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii electrice si mecanice la motoare (statoare) electrice de 6 kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Lot nr. 1 ? Stator motor electric 6 kV, tip TIS, 3100 kW / 750 rpm - Ventilatoare de aer VA bl. 4;? Lot nr. 2 ? Motor electric6 kV, tip MIP 2 (cu rotorul bobinat), 630 kW / 1000 rpm - Benzi carbune;? Lot nr. 3 ? Motoare electrice 6 kV, (rotor in scurtcircuit), din care: ? Motor electric 6 kV, tip MIB X, 1400 kW / 1500 rpm - Mori ventilator;?Motor electric 6kV, tip MIB 2X, 500 kW / 1500 rpm - Benzi carbune, Pompe Bagger;? Motor electric 6 kV, tip MIB V, 350 kW / 1000 rpm - Pompe condens baza tr. 1;? Motor electric 6 kV, tip MIB 2X, 315 kW / 750 rpm - Concasori carbune.Achizitia este necesara pentru asigurarea mentenantei motoarelor electrice de actionare aferente agregatelor mentionate mai sus.De asemenea prin prestarea acestor servicii se are in vedere: - aducerea motoarelor defecte la carateristicile si parametrii motoarelor noi;
- reducerea intreruperilor in functionarea utilajelor deservite datorate defectarii motoarelor electrice;
- reducerea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pe timpul functionarii acestora;
- realizarea disponibilitatiide timp de 100% a motoarelor reparate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
295, 522RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 362/ER Denumirea: Reparatii electrice si mecanice la motoare (statoare) electrice de 6 kV
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROUTILAJ S.A.
Adresa postala: Str. Bobalna, nr 44, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244335751, Email: [email protected], Fax: 0244335754, Adresa internet (URL): www.electroutilaj.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 96860.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88344.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 361/ER Denumirea: Reparatii electrice si mecanice la motoare (statoare) electrice de 6 kV
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROSERVICE L&DD S.R.L.
Adresa postala: Bdul. Ctin. Brancoveanu, nr.101, blC4B, sa. A, et.6, ap.26, sector 4., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041442, Romania, Tel. 021.332.04.84, Email: [email protected], Fax: 021.332.57.18
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121230.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116378.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 360/ER Denumirea: Reparatii electrice si mecanice la motoare (statoare) electrice de 6 kV
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROZIG S.A.
Adresa postala: str. Stadionului, nr.6, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel. 0247416304, Email: [email protected], Fax: 0247416304
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107380.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de averifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG 34/2006 in vigoare.6.In cazul subcontractarii unor parti a contractului, ofertantul va preciza informatii detaliate privind resursele umane si tehnice pentru partea de implicare a subcontractantului.7. Ofertantul va putea sa efectueze o vizita in teren pentru a vizualiza starea motoarelor (statoarelor) de reparat, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Email: [email protected], Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer