Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii garduri, capele si rampe gunoi la Cimitirele: Metalurgiei, Pantelimon II, Damaroaia, Straulesti II, Bucurestii Noi, Tudor Vladimirescu, Sfanta Vineri, Iancu Nou si Crematoriul Vitan Barzesti.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
871.496 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. N.B.G. S.R..L
Anunt de atribuire numarul 86841/03.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73336
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti
Adresa postala: Iuliu Hatieganu, nr.1, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040124, Romania, Punct(e) de contact: Serv Achizitii Publice, Tel.636.35.71/30, 0729.880.263, In atentia: Dumitrascu Mihaela, Email: [email protected], Fax: 334.42.54
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Publica
Activitate (activitati)
Altele: Prestari SErvicii Funerare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii garduri, capele si rampe gunoi la Cimitirele: Metalurgiei, Pantelimon II, Damaroaia, Straulesti II, Bucurestii Noi, Tudor Vladimirescu, Sfanta Vineri, Iancu Nou si Crematoriul Vitan Barzesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reparatii garduri, capele si rampe gunoi la Cimitirele: Metalurgiei, Pantelimon II, Damaroaia, Straulesti II, Bucurestii Noi, Tudor Vladimirescu, Sfanta Vineri, Iancu Nou si Crematoriul Vitan Barzesti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii garduri, capele si rampe gunoi la Cimitirele: Metalurgiei, Pantelimon II, Damaroaia, Straulesti II, Bucurestii Noi, Tudor Vladimirescu, Sfanta Vineri, Iancu Nou si Crematoriul Vitan Barzesti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262522-6 - Lucrari de zidarie (Rev.2)
45212361-4-Lucrari de constructii de biserici (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
871, 496.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15996 Denumirea: Reparatii curente gard si rampa gunoi la Cim. Tudor Vladimirescu
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. N.B.G. S.R..L
Adresa postala: Str. Poarta Luncii, Nr. 131, oras Bolintin Vale, Jud. Giurgiu, Localitatea: Bolintin Vale, Cod postal: 7000, Romania, Tel.0246/271212, Fax: 0246/271494
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46188.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 15997 Denumirea: Reparatii curente gard si rampe gunoi la Cimitirul Damaroaia
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ELECON S.R.L.
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, 86, oras Chitila , jud. Ilfov, Localitatea: Chitila, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/2243082, Fax: 021/2243082
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74151.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 15998 Denumirea: Reparatii curente gard si rampa de gunoi la Crematoriul Viatn Barzesti
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IMPA & I S.R.L.
Adresa postala: Comuna Cocorastii Colt , sat Cocorastii Colt Nr.91, judetul Prahova, Localitatea: Cocorastii Colt, Cod postal: 22458, Romania, Tel.0244536383
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29380.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 15999 Denumirea: Reparatii curente gard si rampa de gunoi la Cimitirul Pantelimon II
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IMPA & I S.R.L.
Adresa postala: Comuna Cocorastii Colt , sat Cocorastii Colt Nr.91, judetul Prahova, Localitatea: Cocorastii Colt, Cod postal: 22458, Romania, Tel.0244536383
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 16000 Denumirea: Reparatii curente gard, capela si rampa gunoi la Cimitirul Metalurgiei
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARCIF S.A.
Adresa postala: Bdul Decebal- Tronson I+II nr. 14, bloc S, et. P+M, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/3231891, Fax: 021/3232847
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128510.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 16001 Denumirea: Reparatii curente gard si rampa de gunoi la Cimitirul Straulesti II
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARCIF S.A.
Adresa postala: Bdul Decebal- Tronson I+II nr. 14, bloc S, et. P+M, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/3231891, Fax: 021/3232847
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 327838.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 16002 Denumirea: Reparatii curente gard la Cimitirul Iancu Nou
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARCIF S.A.
Adresa postala: Bdul Decebal- Tronson I+II nr. 14, bloc S, et. P+M, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/3231891, Fax: 021/3232847
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78330.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 16005 Denumirea: Reparatii curente capela si rampa de gunoi la Cimitirul Sfanta Vineri
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPRESCOPNSTRUCT ANK S.R.L.
Adresa postala: Bdul Republicii Nr.90, oras Bolintin Vale, judetul Giurgiu, Localitatea: Bolintin Vale, Cod postal: 22456, Romania, Tel.0246270522
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41529.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 16030 Denumirea: Reparatii curente gard si rampa de gunoi la Cimitirul Bucurestii Noi
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DINAMIC COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu Nr. 329, bl.53, sc.1, et.1, ap.3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/4574600, Fax: 021/4574601
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75868.29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos Nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03084, Romania, Tel.021/310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021/310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Splaiul Independentei Nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02024, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Administartiv
Adresa postala: str. Iuliu Hatieganu Nr.1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040124, Romania, Tel.021/636 35 71, Fax: 021/334 42 54
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2009 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer