Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 5r13 | 5r14 | 5r16 | 5r2a | 6 aug 2010 | 6 nave | 6.03.2013 | 601.173 | 60100000-9 | 60122000 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII IMBRACAMINTI RUTIERE CU MIXTURA ASFALTICA PREPARATA LA CALD pentru SDN Zalau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
798.765 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia Vakond KFT, Duna Aszfalt KFT, Hodut KFT
Anunt de atribuire numarul 16468/17.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATII IMBRACAMINTI RUTIERE CU MIXTURA ASFALTICA PREPARATA LA CALD pentru SDNZalau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 1C, KM 76+860-114+000, DN 1H KM 26+710-71+490, 75+446-128+640, DN 19B KM 41+000-56+000.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATII IMBRACAMINTI RUTIERE CU MIXTURA ASFALTICA PREPARATA LA CALD pentru SDN ZALAU , si punerea in operaprin asternere manuala 705 to , si prinasternere mecanizata1.645 to.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
798, 765RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1040 Denumirea: REPARATII IMBRACAMINTI RUTIERE CU MIXTURA ASFALTICA PREPARATA LA CALD pentru SDN Zalau
V.1) Data atribuirii contractului 10/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia Vakond KFT, Duna Aszfalt KFT, Hodut KFT
Adresa postala: in 6060 Tiszakecske, str. Beke 150, Localitatea: 6060 Tiszakecske, Cod postal: -, Hungary, Tel.0361.80.90.70, Fax: 0361.80.90.70
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 814007.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 798765.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor de pe langa A.N.R.M.A.P.
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 , Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.1 , Localitatea: Cluj Napoca, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-59.61.10, Email: [email protected], Fax: 0264-59.38.66
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ - Serviciul contencios si legislativ
Adresa postala: str. Decebal nr. 128 , Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Tel.0264-432552, Email: [email protected], Fax: 0264-432446
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2007 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer