Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii la cablurile instalatiilor SCB pe raza sectiei CT3 Suceava: BLA Silhoasa-Lunca ILvei - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.552 RON

Castigatorul Licitatiei: VEST CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 110642/06.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Iasi, Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Punct(e) de contact:  Julieta Aghion, Tel. 0232273507, Email:  [email protected], Fax:  0232273507, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii la cablurile instalatiilor SCB pe raza sectiei CT3 Suceava: BLA Silhoasa-Lunca ILvei - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BLA Silhoasa-Lunca ILvei
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea a trei subtraversari noi cu tub PVC de regim greu, montarea de protectii metalice pe parapeti si pod , o cantitate suplimentara de sapatura, compactare si imprastiere aferenta, mufarea cablurilor in zonele de sectionare, pozarea portiunilor de cabluri noi de dependinta si alimentare in vederea reintregirii cu portiunile existente a cablurilor BLA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 552.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 558 Denumirea: Reparatiilacabl. inst. SCB pe raza sectiei CT3 Suceava : BLA Silhoasa-Lunca Ilvei?-lucr suplim
V.1) Data atribuirii contractului 6/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEST CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  str. Mihai Viteazu, nr. 40, bl. 60, sc. C, ap. 1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500187, Romania, Tel. 0268/426551, Email:  [email protected], Fax:  0268/426551, Adresa internet (URL):  www.vestconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22552.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de participare nr. 108004/16.09.2010 si anunt de atribuire nr. 95869/23.11.2010 la Contractul initial nr. 794/19.10.2011 in valoare de 126.551, 27 lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi-Sectia Comercial
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232260600, Fax:  0232213999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SRCF Iasi
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Tel. 0232215600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2011 09:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer