Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT


Anunt de participare (utilitati) numarul 147984/16.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Chiurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Apostol, Tel. +40 0232405619, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bacau, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Suceava, Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 383, 892.66 si 4, 767, 785.33RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial, minim un Contract Subsecvent.Valorile minime si maxime ctr subsecvent pe fiecare lot in parte si cantitatile minime si maxime AC si ctr subsecvent ale acordului cadru pe fiecare lot se gasesc in anexa "Can min& max AC_CS "-sect"Documente", datorita numarului mare de informatii.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT pe loturile COR Bacau, COR Botosani, COR Iasi, COR Neamt, COR Suceava, COR Vaslui.NOTA: Este necesar aplicarea procentului de diverse si neprevazute deoarece obiectul achizitiei cuprinde si servicii de reparatii programate (R ).LOT 1 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Bacau - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 177.254, 24 lei fara TVASuma chelt. diverse si neprevazute: 35.450, 85 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;LOT 2 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Botosani - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 172.761, 09 lei fara TVA;Suma chelt. diverse si neprevazute: 34.552, 22 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;LOT 3 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Iasi - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 248.640, 92 lei fara TVASuma chelt. diverse si neprevazute: 49.728, 18 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;LOT 4 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT -COR Piatra Neamt- - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 124.207, 41 lei fara TVASuma chelt. diverse si neprevazute: 24.841, 48 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;LOT 5 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 140.310, 59 lei fara TVASuma chelt. diverse si neprevazute: 28.062, 12 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;LOT 6 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Vaslui- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 328.772, 09 lei fara TVASuma chelt. diverse si neprevazute: 65.754, 42 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT pentru urmatoarele loturi: Lot 1 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR BacauVal. estimata maxima alocata AC(cuprinde si procentul de diverse si neprevazute): 709.016, 94 leiLot 2 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR BotosaniVal. estimata maxima alocata AC(cuprinde si procentul de diverse si neprevazute): 691.044, 36 leiLot 3 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR IasiVal. estimata maxima alocata AC(cuprinde si procentul de diverse si neprevazute): 994.563, 67 leiLot 4 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT -COR Piatra NeamtVal. estimata maxima alocata AC(cuprinde si procentul de diverse si neprevazute): 496.829, 63 leiLot 5 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR SuceavaVal. estimata maxima alocata AC(cuprinde si procentul de diverse si neprevazute): 561.242, 36 leiLot 6 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR VasluiVal. estimata maxima alocata AC(cuprinde si procentul de diverse si neprevazute): 1.315.088, 37 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 383, 892.66 si 4, 767, 785.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot1=6.735, 66lei (3.367, 83 lei pt IMM);Lot2= 6.564, 92 lei (3.282, 46 lei pt.IMM);Lot3=9.448, 35 (4.724, 18 lei pt.IMM);Lot4= 4.719, 88 lei(2.359, 94 lei pt IMM);Lot5= 5.331.80 lei(2.665, 90 lei pt IMM);Lot6= 6.246, 67 lei(3.123, 33 lei pt IMM).Echivalenta lei/alta valuta se va face la curs BNR din data de 30.09.2013.Valab. Garant. de Partic. curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valabila cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conf. art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatii contractante.Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original.In masura in care CNSC respinge o contestatie, aut contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata a contractului o suma in conf. cu art 278prim-(1) si (2) din OUG34/2006, pentru Lot1=4.453, 57 lei fara tva(lit.b), Lot2=4.436, 49 lei fara tva(lit.b), Lot3= 4.724, 83 lei fara tva(lit.b), Lot4= 4.251, 99 lei fara tva(lit.b), Lot5= 4.313, 18 lei fara tva(lit.b), Lot6= 5.029, 33 lei fara tva(lit.b). 10 % din valoarea contractului, fara TVA Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Modul de constituire a garantie de buna executie : - prin ret succesive din fact prezentate conf. HG 1045/2011; -Scrisoare de gar bancara de buna executie(la solicitarea ofert)care va constitui anexa la ct.Sau-Instrum de garantare emis in condit legii de o soc de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin.(2)-(4). Restit gar de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art.92 alin.(2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A;2- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13 APersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General Adjunct : Frank Hajdinjak ; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA ; Director General Adjunct Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Nicoleta Apostol, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Angela Vasile, Niculina Darie, Gheorghe Melinte, Popa Vasile, Ciobanu Marius.4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13 B;5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale- (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul)- (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Din certificatele mentionate mai sus, trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conf Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 1-Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. La etapa de evaluare a ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii priv rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care s-a depus certificat emis de ORC in copie, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.2-Atestate ANRE: -atestat de tip C2A sau C2B, conform art 12 din ordinul ANRE nr 54/2005. Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati) care presteaza servicii si executa lucrari in instalatiile electrice.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca Candidatul sa prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu euro BNR stabilit pentru fiecare an in parte(si anume: 2012:1euro=4, 4560lei, 2011:1euro=4, 2379lei, 2010:1euro=4, 2099lei). Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru alte monede, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul serviciilor 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. 5. Odata cu prezentarea contractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F7
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului : spatii tehnologice/netehnologice, utilaje, scule, dispozitive de masurare(conform prevederilor din prescriptiile tehnice si fisele tehnologice aplicabile), mijloace de protectie (inproprietate/inchiriate/comodat/prezentarea unui angajament)
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12E
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului cu specializare si grad de autorizare. Ofertantul va dispune de urmatoarea structura de personal, minima pentru un lot: Personal tehnic: Conducator tehnic - 1 persoana, gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 23/2013), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE), Responsabil de lucrari - 1 persoana, cu studii medii in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 23/2013), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE) Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii - prin cumul de functii.Personal de executie: 2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 4 persoane - electricieni calificati, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - electrician calificat, specializat PRAM, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - lacatus mecanic calificat. Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului: - 1 persoana instruita periodic in aceste domenii sau personal diferit pentru domeniile de activitate ( SSM, SU, PM), conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii in specialitatea electroenergetica /electrotehnica /electromecanica /instalatii, grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE)- prin cumul de functii/prin contract. Responsabil cu prestarea de servicii constructii montaj: 1 persoana - atestata MLPAT/MLPTL si MEC conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, OG nr.95/1999, Ordinului ministrului Industriei si Comertului nr. 323/2000, Ordinului ministrului Industriei si Resurselor nr. 88/2003 si Ordinului ministrului Economiei si Comertului nr 324/2005 - prin cumul de functii/prin contract. Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente: 1 persoana - topometru - prin cumul de functii/prin contract.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare 12H CV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12H
Cerinta privind experienta similara: Ofertantul trebuie sa mai fi prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani cel putin una sau maxim 5 servicii similar, de natura si complexitatea cu cele solicitate in Caietul de Sarcini, a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu : pentru lot 1=168.392 lei, pentru lot 2=164.123 lei; pentru lot 3=236.209 lei; pentru lot 4=117.997 lei; pentru lot 5=133.295lei;pentru lot 6=312.334 lei. Valorile mentionate mai sus sunt raportate la valoarea celui mai mare contract subsecvent, fara a se lua in calcul ponderea chelt. diverse si neprevazute.Se solicita pentru serviciul respectiv, certificate/documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii, indiferent daca beneficiarul este autoritate contractanta sau client privat. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestatiei serviciului si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4 si formular 12 D - Prezentare (obligatoriu pentru fiecare serviciu prezentat in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea serviciului prestat, perioada de prestare, valoarea prestata in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), precizari privind modul in care a fost prestat serviciul si daca a fost dusa la bun sfarsit, astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei. Documentele se prezinta in original sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?. Pentru echivalenta leu/valuta, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de prestare
10%
Descriere: Componenta tehnica, exprimata in nr. ore
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere: Componenta tehnica, exprimata in nr. luni
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2013 10:10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt la sectiunea Documentatie si clarificari. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor este 3. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Acordul cadru se va incheia cu minim 5, maxim 10 operatori economici, pe fiecare lot in parte. In cazul egalitatii de punctaj pe ultimele locuri, se va solicita o noua oferta in plic inchis pentru departajare. In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Conform art 149 alin 2) lit b)din OUG34/2006 autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente prin reluarea competititiei. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: Iasi, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403769
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer