Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii retea alimentare si distributie a apei din statia Arad


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.109 RON

Castigatorul Licitatiei: MADOX CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85941/29.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71271
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Dorel Onin, Tel.0256 492313, In atentia: Aurel Ciclovan, Email: [email protected]ro, Fax: 0256 219963, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii retea alimentare si distributie a apei din statia Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Arad, DJ 709-km 1.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatie tronson conducta, reparatie camin, refacere drum interior.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 109.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68 Denumirea: Reparatii retea alimentare si distributie a apei din statia Arad
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MADOX CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Marului, nr. 1-3, Localitatea: Arad, Cod postal: 310262, Romania, Tel.0257/277772, Email: [email protected], Fax: 0257/277772
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21718.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21109.18 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda, nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256 498054, Fax: 0256 498092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica-Sucursal de Transport Timisoara-Compartiment Consilier juridic
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel.0256 492313, Fax: 0256 219963
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2009 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer