Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii retea de alimentare si distributie a apei din statia Arad


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
139.022 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Madox Construct SRL Arad
Anunt de atribuire numarul 125323/18.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 113571
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300100, Romania, Punct(e) de contact:  Dorel Onin, Tel. 0256 492313, In atentia:  Aurel Ciclovan, Email:  [email protected], Fax:  0256 219963, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii retea de alimentare si distributie a apei din statia Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Arad, DJ 708 Arad-Siria, 1 km de la Arad.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de inlocuire a conductei de alimentare si distributie a apei din statia electrica de transformare Arad, conform documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
139, 022.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1316
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 102 Denumirea: Reparatii retea de alimentare si distributie a apei din statia Arad
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Madox Construct SRL Arad
Adresa postala:  str. Marului, nr. 1-3, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310263, Romania, Tel. 0257 277772, Fax:  0257 277772
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139022.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara-Sectia Comerciala
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda, nr. 2A, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256 498054, Fax:  0256 498092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  -, Adresa internet (URL):  -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica-Sucursala Timisoara, Compartiment Consilier Juridic
Adresa postala:  P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300100, Romania, Tel. 0256 492313, Fax:  0256 219963
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2011 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer