Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII SI INTRETINERE CURENTA LINII CALE FERATA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
180.052 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FERCON SRL
Anunt de atribuire numarul 138661/02.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130277
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU, Tel. +40 374171171, In atentia: CIUCU ADRIAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REPARATII SI INTRETINERE CURENTA LINII CALE FERATA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SECTIA CFU BERBESTI;
SECTIA CFU MOTRU-MEHEDINTI;
SECTIA CFU ROVINARI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE VOR PRESTA SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE A CAILOR FERATE IN VEDEREA ADUCERII IN LIMITA TOLERANTELOR ADMISE A LINIILOR DE CALE FERATA APARTINAND PUNCTULUI DE LUCRU.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180, 052.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S 23098
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 424/DM Denumirea: REPARATII SI INTRETINERE LINII CALE FERATA-SECTIA CFU BERBESTI
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FERCON SRL
Adresa postala: STR. EUSTATIU STOENESCU, BL. F9, AP. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200443, Romania, Tel. +40 723244782, Email: [email protected], Fax: +40 351461756
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 193609.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180052.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 422/DM Denumirea: REPARATII SI INTRETINERE LINII CALE FERATA-SECTIA CFU MOTRU MEHEDINTI
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HOREMA IMPEX SRL
Adresa postala: STR.PORTILE DE FIER , NR 1A, DR TR SEVERIN , JUD.MEHEDINTI, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Tel. 0744627794, Email: [email protected], Fax: 0252310258
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 653887.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 450000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 423/DM Denumirea: REPARATII SI INTRETINERE LINII CALE FERATA-SECTIA CFU ROVINARI
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CON METAL CF S.R.L.
Adresa postala: Str. Soldat Stelian Mihale, Nr. 13, Bl. PM93, Ap.2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032372, Romania, Tel. 0744655302, Email: [email protected], Fax: 0213450972, Adresa internet (URL): www.con-metal-cf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 266894.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137069.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Prin oferta admisibila se intelege oferta al carei pret inclus in propunerea financiara nu depaseste valoarea fondurilor disponibilizate in vederea achizitiei serviciilor.Numarul de runde electronice: 1 runda.Durata rundei: 1 zi. Pas de licitare: 1% din valoarea estimata pe fiecare lot.Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta de pret. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie . Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii. -Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv la data desfasurarii sedintei de deschidere. Ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala. -In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2012 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer